Goed werk begint op de werkvloer

Goed werk begint op de werkvloer

17-01-2020

Goed werk begint op de werkvloer

bron arbo-online.nl

Debatteren over werk. We zijn er allemaal maar druk mee de laatste tijd. De adviezen vallen als appels uit de boom. Onlangs nog lanceerde de commissie-Borstlap haar rapport over de arbeidsmarkt. De rode draad: er moet een nieuwe balans komen tussen vast, flexibel en zelfstandig werk.

Want er zijn in ons land nu eenmaal veel flexwerkers en zzp’ers die voortdurend in onzekerheid leven Een week daarvóór verscheen het rapport Het betere werk. Daarin formuleert de WRR – heel verrassend? – drie voorwaarden voor goed werk: een passend loon, autonomie op het werk en een goede balans tussen werk en privé.

link