Diensten

Bedrijfszorg

Gezondheid onder de aandacht

Met visie en ervaring zet Topbedrijfszorg zich in voor uw gezondheidsmanagement. Gericht op de arbeid die uw organisatie verricht en gezondheidsintenties die u heeft. Dit kan op organisatie-,  afdelings- of persoonlijk niveau van medewerkers. Hierbij zetten we de instrumenten in die leiden tot een goede of aangescherpte bedrijfszorg. Zo werkt u aan fysiek en mentaal gezondere mensen. De basisvoorwaarde voor een optimaal presterende organisatie.

Werkplezier en succes

Topbedrijfszorg biedt u inzicht in de inzetbaarheid van uw medewerkers. U krijgt advies waardoor u direct aan de slag kunt met het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van uw mensen. Zo werkt u toe naar minder uitval, meer werkplezier, betere prestaties. Dat is goed voor de direct betrokkenen en mede-bepalend voor het succes van de gehele organisatie.

Gezondheidsonderzoek

Het Vitaliteitsonderzoek is een snelle manier om de gezondheid van medewerkers te onderzoeken. Het onderzoek vindt in de meeste gevallen plaats op de werkvloer. Het voordeel;
 • Medewerkers kunnen vrij inlopen
 • Snel en effectief onderzoek
 • Inzicht in eigen gezondheid
 
PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek, voorheen bekend onder de naam PAGO. Het preventief medisch onderzoek is een verzameling van methoden om de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheid van uw medewerkers te bewaken en te bevorderen. Het onderzoek vindt in de meeste gevallen plaats op de werkvloer. De 'inhoud van het onderzoek' bepaald u in overleg met ons. Het voordeel;
 
 • Wij nemen de zorg voor de organisatie van u over
 • Vragenlijst gemakkelijk vanuit huis in te vullen
 • Medewerkers kunnen online een afspraak maken
 • Indiduele terugkoppeling van resultaten in de vorm van een rapport
 • Managementrapport t.b.v. het gezondheidsmanagement.

Ergonomie & Onderzoek

Wij onderzoeken uw werkplek op basis van ergonomie, gebruik en analyseren diverse omgevingsfactoren. Een goede ergonomie is het halve werk. Medewerkers presteren beter wanneer zij goed zitten, de juiste tiltechniek gebruiken en voldoende afwisseling hebben tijdens hun werkzaamheden.

Training & Coaching

Coaching bij gezondheidstrajecten

Vanzelfsprekend komt coaching in gezondheidstrajecten tot stand op basis van uw wensen en mogelijkheden. Middelen die we inzetten zijn bijvoorbeeld werkplekonderzoeken, vitaliteitstests, leefstijlcoaching en training. 

Leefstijlcoaching is een coachingstraject om hulp te bieden bij een gezonde leefstijl, bewustwording, informatie, bewegen en ontspannen, balans in werk en vrije tijd. Ook zaken als voeding, effectiviteit, omgaan met stress of problemen, motivatie, attitude, plannen en verandermodellen kunnen hiervan onderdeel zijn. 

De fases van leefstijlcoaching zijn: 

 • analyse
 • advisering en planning
 • begeleiding en training
 • nazorg

Werkplektraining geschiedt op individuele basis of in groepsverband, zoals:. 

 • individuele training op de werkplek
 • groepsgewijze werkplektraining/voorlichting op de werkplek
 • re-integratie trajecten (1e spoor) 
 • rug-/tiltrainingen
Alle trainingen komen in goed overleg tot stand. Met individuele doelen en schema's gaan we samen met u voor het best mogelijke resultaat.