Werkplektraining & coaching

Werkplektraining gezond werken


Topbedrijfszorg verzorgt diverse trainingen voor medewerkers die dagelijks te maken krijgen met beeldschermwerk en/of fysieke arbeid. Beide functiegroepen vragen lichamelijke inspanning van de medewerker. Het is belangrijk dat uw medewerkers optimaal blijven presteren. Het preventief inzetten van de 'gezond werken' trainingen houdt uw medewerkers optimaal inzetbaar en productief. 

Wat houdt de training 'gezond werken' in?

Wat is gezond werken? Gezond werken is wanneer er bewust en verantwoord wordt om gegaan met de belastende en risico factoren van het werk. Dit geldt niet alleen voor medewerkers in de bouw of in de zorg, maar ook voor medewerkers op het kantoor of in de buitendienst. De training 'gezond werken' is er voor bedrijven die het belangrijk vinden dat hun medewerkers op een verantwoorde wijzen omgaan met belastende factoren zoals; bukken, tillen, duwen, treken en/of langdurig zitten. Samen met uw organisatie wordt er besproken welke belangrijke onderwerpen er zeker terug moeten komen tijdens;
 • De presentie; 
 • Het praktijkdeel over gezond lichaamsgebruik;
 • Het zelfstandig instellen van de werkplek en/of ergonomie van het werkstation

Maatwerk

Om te voldoen aan uw verwachting en het te stellen doel vinden wij het belangrijk om een maatwerk training te geven. Niet alleen het verschil in arbeid is van belang maar ook de werksfeer en werkomstandigheden zijn bepalend. In overleg met uw organisatie bespreken we de verwachting, het doel en inhoud van de training.

Kosten

Wij bespreken graag met u de mogelijkheden en de inhoud van deze dienst. De kosten zijn afhankelijk van de inhoud en duur van de training. U kunt hier direct contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of de aanvraag van een vrijblijvende offerte.

Vitaliteitscoaching.

Topbedrijfszorg zet zich actief in om medewerkers gezond en vitaal te houden. Onze vitaliteit- en leefstijlcoaches voeren gesprekken met medewerkers over verschillende aspecten van gezondheid en vitaliteit zoals;
 • Voeding;
 • Bewegen;
 • Stressmanagement;
 • Werk & Privé in balans;
 • vitaal leiderschap

Vitaliteitscoaching

De Vitaliteitscoaches van topbedrijfszorg zoeken samen met de medewerker naar een goede balans tussen lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Een vitaliteitcoach ondersteunt medewerkers in het aanleren van een gezond leefpatroon (in directe relatie tot het werk).

Zelf verantwoordelijkheid nemen

De vitaliteitscoach helpt medewerkers om op basis van individuele competenties en mogelijkheden meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. In 3 tot maximaal 6 gesprekken worden medewerkers bewust gemaakt van hun gezonde en ongezonde gedrag en wordt er samen met de medewerker een actieplan uitgezet. Medewerkers zullen ook ondersteund worden bij het aanleren van nieuw gezond(er) gedrag.

Gezondheidsfactoren

De medewerkers onderzoeken met de vitaliteitscoach de gezondheidsfactoren die van invloed zijn op (gedrags)intentie en daarmee het (on)gezonde gedrag:
 • Persoonlijkheidsfactoren & coping (o.a. cognitie, emotie en BRAVO-factoren);
 • Omgevingsfactoren (o.a. fysieke omgeving en sociale invloed);
 • Persoonskenmerken (o.a. erfelijkheid, biologische risicofactoren).

Meer trainingen

Incompany Core-stability / functie training

Bedrijfsfitness onder begeleiding

Leefstijl coaching

Gezondheidsrisico’s en leefstijlfactoren

De werk- en prestatiedruk vanuit de huidige maatschappij is de laatste jaren aanzienlijk verhoogd. Dit heeft negatieve gevolgen op mentaal, psychisch en fysiek gebied, wat zo ook de gezondheid en vitaliteit beïnvloed. De medewerker is inactiever, de voedselinname is vetter en ongezonder en is er geen ruimte meer voor ontspanning. Dit verminderd het prestatie- en het concentratievermogen, de medewerker is sneller vermoeid, krijgt sneller fysieke klachten en de productiviteit verminderd.

Gedragsverandering naar fit en gezond

De focus ligt op het creëren van balans en harmonie in leefstijlfactoren en factoren die dat beïnvloeden. Het aandachtsgebied van ons programma ‘Leefstijl Coaching’ is, naast ziekteverzuim, vooral gericht op duurzame inzetbaarheid. De zorg en nazorg richt zich op bewustwording, gedragsverandering en het behouden van de nieuwe leefstijl. Zelfmanagement is een essentieel onderdeel voor het  behouden van het nieuwe gedrag en focust zich op wat de medewerker vooral ‘wel’ kan doen. 

Voordelen van gedragsverandering

 • Wij zijn gespecialiseerd om de medewerker zijn huidige gedrag en leefstijl te veranderen naar een gezond en vitaal lichaam. Wat levert dit op:
 • Medewerkers zijn fitter en energieker.
 • Stimuleert de mentale en fysieke gesteldheid.
 • Preventie en curatieve zorg
 • Medewerkers zijn productiever
 • Langdurige inzetbaarheid
 • Minder ziekteverzuim en medische kosten
 • Tijdig signaleren van fysieke, mentale, en/ of psychische belemmeringen.
 • Bewustwording van het eigen lichaam
 • Handvaten voor zelfstandig onderhouden van gezond gedrag

Meer informatie

De medewerker staat bij ons centraal en ieder mens is uniek. Daarom zijn de leefstijlprogramma’s  individueel gericht en op maat gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.