Nieuws

MENSEN MET WERK VOELEN ZICH GEZONDER, OOK FLEXWERKERS

17-02-2020

Bron: personeelsnet.nl

Mensen die betaald werk doen, voelen zich gezonder dan mensen zonder werk. Negen van de tien mensen met een baan beoordelen hun eigen gezondheid als goed of uitstekend. Opvallend is dat flexwerkers zich net zo gezond voelen als mensen met een vaste baan.

Uit een onderzoek van het CBS over de jaren 2007-2017 naar het verband tussen werk en gezondheid, blijkt dat mensen zonder werk zich minder gezond voelen dan mensen die wel een betaalde baan hebben.

link

MAAK UW PREVENTIEMEDEWERKER BEKEND IN UW ORGANISATIE: VOORBEELDTEKST

17-02-2020

Bron: Arboned.nl

De ideale preventiemedewerker weet welke specifieke risico’s er bestaan binnen het bedrijf, geeft graag het goede voorbeeld en heeft inlevingsvermogen in de situatie van zijn collega’s. Als er een preventiemedewerker is aangesteld, is het belangrijk hem voor te stellen binnen uw organisatie. Hiervoor kunt u onze voorbeeldtekst gebruiken.

Goed werk begint op de werkvloer

17-01-2020

Goed werk begint op de werkvloer

bron arbo-online.nl

Debatteren over werk. We zijn er allemaal maar druk mee de laatste tijd. De adviezen vallen als appels uit de boom. Onlangs nog lanceerde de commissie-Borstlap haar rapport over de arbeidsmarkt. De rode draad: er moet een nieuwe balans komen tussen vast, flexibel en zelfstandig werk.

Want er zijn in ons land nu eenmaal veel flexwerkers en zzp’ers die voortdurend in onzekerheid leven Een week daarvóór verscheen het rapport Het betere werk. Daarin formuleert de WRR – heel verrassend? – drie voorwaarden voor goed werk: een passend loon, autonomie op het werk en een goede balans tussen werk en privé.

link